Toetscombinaties op een Mac (2023)

Door bepaalde combinaties van toetsen in te drukken, kunt u acties uitvoeren waarvoor anders een muis, trackpad of ander invoerapparaat is vereist.

Voor het gebruik van een toetscombinatie houdt u een of meerdere speciale toetsen ingedrukt terwijl u de laatste toets van de toetscombinatie indrukt. Als u bijvoorbeeld de toetscombinatie Command-C (kopiëren) wilt gebruiken, houdt u Command ingedrukt, drukt u op C en laat u beide toetsen los. Mac-menu's en -toetsenborden gebruiken vaak symbolen voor bepaalde toetsen, inclusief voor speciale toetsen:

(Video) Top 40 Keyboard Shortcuts for Mac - Free PDF Guide!

 • Command (of Cmd) ⌘
 • Shift ⇧
 • Option (of Alt) ⌥
 • Control (of Ctrl) ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • FnToetscombinaties op een Mac (1)


Op het toetsenbord van een Windows-pc gebruikt u de Alt-toets in plaats van Option en de toets met het Windows-logo in plaats van Command.

(Video) Mac OS: sneltoetsen

Sommige toetsen op bepaalde Apple toetsenborden hebben speciale symbolen en functies, zoals de toetsen voor de helderheid van het beeldschermToetscombinaties op een Mac (2), de helderheid van de toetsenbordverlichtingToetscombinaties op een Mac (3), enzovoort. Als deze functies op uw toetsenbord niet beschikbaar zijn, kunt u deze misschien toch nabootsen doorzelf toetscombinaties aan te maken. Als u deze toetsen als F1, F2, F3 of andere standaard functietoetsen wilt gebruiken, combineert u ze met de Fn-toets.

Toetscombinaties op een Mac (4)

Knippen, kopiëren, plakken en andere algemene toetscombinaties

 • Command-X: Het geselecteerde item knippen en kopiëren naar het klembord.
 • Command-C: Het geselecteerde item naar het klembord kopiëren. Dit geldt ook voor bestanden in de Finder.
 • Command-V: De inhoud van het klembord in het huidige document of programma plakken. Dit geldt ook voor bestanden in de Finder.
 • Command-Z: Het vorige commando ongedaan maken. U kunt op Shift-Command-Z drukken om de actie opnieuw uit te voeren. Hierdoor wordt het commando 'Ongedaan maken' ongedaan gemaakt. In sommige programma's kunt u meerdere commando's ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.
 • Command-A: Alle items selecteren.
 • Command-F: Items in een document zoeken of een zoekvenster openen.
 • Command-G: Opnieuw zoeken: het volgende exemplaar van het eerder gevonden item zoeken. Druk op Shift-Command-G om het vorige exemplaar te zoeken.
 • Command-H: De vensters van het programma op de voorgrond verbergen. Druk op Option-Command-H om het programma op de voorgrond te zien maar alle andere programma's te verbergen.
 • Command-M: Het venster op de voorgrond naar het Dock minimaliseren. Druk op Option-Command-M om alle vensters van het programma op de voorgrond te minimaliseren.
 • Command-O: Het geselecteerde item openen of een dialoogvenster openen waarin u een bestand kunt kiezen om het te openen.
 • Command-P: Het huidige document afdrukken.
 • Command-S: Het huidige document bewaren.
 • Command-T: Een nieuw tabblad openen.
 • Command-W: Het venster op de voorgrond sluiten. Druk op Option-Command-W om alle vensters van het programma te sluiten.
 • Option-Command-Esc: Een app geforceerd stoppen.
 • Command-Spatiebalk: hetSpotlight-zoekveld weergeven of verbergen. Druk op Command-Option-Spatiebalk om een Spotlight-zoekactie in een Finder-venster uit te voeren. (Als umeerdere invoerbronnen gebruiktom in verschillende talen te typen, wijzigen deze toetscombinaties de invoerbron in plaats van Spotlight weer te geven. Lees hier hoe ueen conflicterende toetscombinatie wijzigt.)
 • Control-Command-Spatiebalk: De tekenweergave openen. Hierin kunt u emoji en andere symbolen kiezen.
 • Control-Command-F: De app schermvullend gebruiken (als de app dit ondersteunt).
 • Spatiebalk:Snelleweergavegebruiken om een voorbeeld van het geselecteerde item te zien.
 • Command-Tab: Naar het volgende meest recent gebruikte programma van de geopende programma's gaan.
 • Command-Accent grave (`): Wisselen tussen de vensters van de app die u gebruikt. (Het teken op de tweede toets varieert per toetsenbord. In het algemeen is het de toets boven de Tab-toets en aan de linkerkant van het cijfer 1.)
 • Shift-Command-5: In macOSMojave of hoger een schermafbeelding of schermopname maken. Voor schermafbeeldingen kunt u ook Shift-Command-3 of Shift-Command-4 gebruiken.Meer informatie over schermafbeeldingen.
 • Shift-Command-N: Een nieuwe map aanmaken in de Finder.
 • Command-Komma (,): De voorkeuren voor het programma op de voorgrond openen.

Toetscombinaties op een Mac (5)

Toetscombinaties voor de sluimerstand, het uitloggen en het uitzetten

Bij sommige van deze toetscombinaties moet u de toetsen iets langer ingedrukt houden. Dat zorgt ervoor dat u ze niet per ongeluk gebruikt.

 • Aan/uit-knop: De Mac aanzetten of uit de sluimerstand halen. Houd de knop 1,5seconden ingedrukt om de Mac in de sluimerstand te zetten.* Houd de knop langer ingedrukt om de Mac geforceerd uit te zetten.
 • Option-Command-Aan/uit-knop* of Option-Command-UitwerpknopToetscombinaties op een Mac (6): De Mac in de sluimerstand zetten.
 • Control-Shift-Aan/uit-knop* of Control-Shift-UitwerpknopToetscombinaties op een Mac (7): Het beeldscherm in de sluimerstand zetten.
 • Control-Aan/uit-knop* of Control-UitwerpknopToetscombinaties op een Mac (8): Een dialoogvenster weergeven waarin u wordt gevraagd of u de computer wilt herstarten, in de sluimerstand wilt zetten of wilt uitzetten.
 • Control-Command-Aan/uit-knop:* De Mac geforceerd herstarten, zonder aanwijzingen over het bewaren van geopende en niet-bewaarde documenten.
 • Control-Command-UitwerpknopToetscombinaties op een Mac (9): Alle programma's stoppen en de Mac opnieuw opstarten. Als wijzigingen aan geopende documenten niet zijn bewaard, wordt u gevraagd of u dit nu wilt doen.
 • Control-Option-Command-Aan/uit-knop* of Control-Option-Command-UitwerpknopToetscombinaties op een Mac (10): Alle programma's stoppen en de Mac uitzetten. Als wijzigingen aan geopende documenten niet zijn bewaard, wordt u gevraagd of u dit nu wilt doen.
 • Control-Command-Q: Het scherm onmiddellijk vergrendelen.
 • Shift-Command-Q: Uitloggen bij een macOS-gebruikersaccount. U wordt gevraagd dit te bevestigen. Als u meteen en zonder bevestiging wilt uitloggen, drukt u op Option-Shift-Command-Q.

* Niet van toepassing op deTouchID-sensor.

(Video) Zelf sneltoetsen maken op de Mac

Toetscombinaties op een Mac (11)

Finder- en systeemtoetscombinaties

 • Command-D: De geselecteerde bestanden dupliceren.
 • Command-E: De geselecteerde schijf of het volume verwijderen.
 • Command-F: Een Spotlight-zoekactie in het Finder-venster starten.
 • Command-I: Het venster 'Toon info' van een geselecteerd bestand weergeven.
 • Command-R: (1) Wanneer in de Finder een alias is geselecteerd: het originele bestand van de geselecteerde alias weergegeven. (2) In sommige apps, zoals Agenda of Safari, de pagina vernieuwen of opnieuw laden. (3) In Software-update opnieuw controleren op software-updates.
 • Shift-Command-C: Het venster 'Computer' openen.
 • Shift-Command-D: De map 'Bureaublad' openen.
 • Shift-Command-F: Het venster 'Recent' openen, dat alle bestanden toont die u onlangs hebt bekeken of gewijzigd.
 • Shift-Command-G: Het venster 'Ga naar map' openen.
 • Shift-Command-H: De thuismap van de huidige macOS-gebruikersaccount openen.
 • Shift-Command-I: iCloudDrive openen.
 • Shift-Command-K: Het venster 'Netwerk' openen.
 • Option-Command-L: De map 'Downloads' openen.
 • Shift-Command-N: Een nieuwe map aanmaken.
 • Shift-Command-O: De map 'Documenten' openen.
 • Shift-Command-P: het voorbeeldpaneel in Finder-vensters weergeven of verbergen.
 • Shift-Command-R: het venster 'AirDrop' openen.
 • Shift-Command-T: De tabbladbalk in Finder-vensters weergeven of verbergen.
 • Control-Shift-Command-T: Het geselecteerde Finder-item aan het Dock toevoegen (OSXMavericks of hoger).
 • Shift-Command-U: De map 'Hulpprogramma's' openen.
 • Option-Command-D: Het Dock weergeven of verbergen.
 • Control-Command-T: Het geselecteerde item aan de navigatiekolom toevoegen (OSXMavericks of hoger).
 • Option-Command-P: De padbalk in Finder-vensters weergeven of verbergen.
 • Option-Command-S: De navigatiekolom in Finder-vensters weergeven of verbergen.
 • Command-Slash (/): De statusbalk in Finder-vensters weergeven of verbergen.
 • Command-J: Weergaveopties weergeven.
 • Command-K: Het venster 'Verbind met server' openen.
 • Control-Command-A: Een alias aanmaken van het geselecteerde item.
 • Command-N: Een nieuw Finder-venster openen.
 • Option-Command-N: Een nieuwe slimme map aanmaken.
 • Command-T: de tabbladbalk weergeven of verbergen wanneer er maar één tabblad in het huidige Finder-venster is geopend.
 • Option-Command-T: De knoppenbalk weergeven of verbergen wanneer er maar één tabblad in het huidige Finder-venster is geopend.
 • Option-Command-V: De bestanden op het klembord verplaatsen van de oorspronkelijke locatie naar de huidige locatie.
 • Command-Y: Snelleweergave gebruiken om een voorbeeld van de geselecteerde bestanden te zien.
 • Option-Command-Y: Een diavoorstelling van de geselecteerde bestanden in Snelleweergave bekijken.
 • Command-1: De items in het Finder-venster weergeven als symbolen.
 • Command-2: De items in een Finder-venster weergeven als lijst.
 • Command-3: De items in een Finder-venster weergeven in kolommen.
 • Command-4: De items in een Finder-venster weergeven in galerieweergave.
 • Command-Linker rechte haak ([): Naar de vorige map gaan.
 • Command-Rechter rechte haak (]): Naar de volgende map gaan.
 • Command-Pijl omhoog: De map met de huidige map openen.
 • Command-Control-Pijl omhoog: De map met de huidige map in een nieuw venster openen.
 • Command-Pijl omlaag: Het geselecteerde item openen.
 • Pijl naar rechts: De geselecteerde map openen. Dit werkt alleen in lijstweergave.
 • Pijl naar links: De geselecteerde map sluiten. Dit werkt alleen in lijstweergave.
 • Command-Delete: Het geselecteerde item naar de prullenmand verplaatsen.
 • Shift-Command-Delete: De prullenmand legen.
 • Option-Shift-Command-Delete: De prullenmand legen zonder bevestigingsvenster.
 • Command-Helderheid lager: Synchroneweergave in- of uitschakelen wanneer meerdere beeldschermen op de Mac zijn aangesloten.
 • Option-Helderheid hoger: Beeldschermvoorkeuren openen. Dit werkt met beide toetsen voor de helderheid.
 • Control-Helderheid hoger of Control-Helderheid lager: De helderheid van het externe beeldscherm wijzigen (als het beeldscherm dit ondersteunt).
 • Option-Shift-Helderheid hoger of Option-Shift-Helderheid lager: De helderheid van het beeldscherm instellen in kleinere stapjes. Als u bij deze toetscombinatie ook nog de Control-toets gebruikt, stelt u de helderheid van het externe beeldscherm in (als het beeldscherm dit ondersteunt).
 • Option-MissionControl: Voorkeuren voor MissionControl openen.
 • Command-MissionControl: Het bureaublad weergeven.
 • Control-Pijl omlaag: Alle vensters van het programma op de voorgrond weergeven.
 • Option-Volume hoger: Voorkeuren voor Geluid openen. Dit werkt met beide toetsen voor het geluid.
 • Option-Shift-Volume hoger of Option-Shift-Volume lager: Het volume instellen in kleinere stapjes.
 • Option-Helderheid toetsenbordverlichting hoger: De toetsenbordvoorkeuren openen. Dit werkt met beide toetsen voor de helderheid van de toetsenbordverlichting.
 • Option-Shift-Helderheid toetsenbordverlichting hoger of Option-Shift-Helderheid toetsenbordverlichting lager: De helderheid van de toetsenbordverlichting instellen in kleinere stapjes.
 • Option-toets tijdens dubbel klikken: Het item in een apart venster openen en het oorspronkelijke venster sluiten.
 • Command-toets tijdens dubbel klikken: Een map in een apart tabblad of venster openen.
 • Command-toets tijdens slepen naar een ander volume: Het gesleepte item verplaatsen in plaats van kopiëren.
 • Option-toets tijdens slepen: Het gesleepte item kopiëren. De muisaanwijzer verandert wanneer u het item sleept.
 • Option-Command tijdens het slepen: Een alias van het gesleepte item maken. De muisaanwijzer verandert wanneer u het item sleept.
 • Option-klik op een openvouwdriehoekje: Alle mappen in de geselecteerde map openen. Dit werkt alleen in lijstweergave.
 • Command-klik op een venstertitel: Alle mappen met de huidige map weergeven.
 • Lees hier meer over het gebruik van Command of Shift om meerdere items te selecteren in de Finder.
 • Klik op het Ga-menu in de menubalk van de Finder om te zien welke toetscombinaties er zijn voor het openen van veelgebruikte mappen, zoals 'Programma's', 'Documenten', 'Downloads', 'Hulpprogramma's' en 'iCloud Drive'.

Toetscombinaties op een Mac (12)

Toetscombinaties voor documenten

De werking van deze toetscombinaties kan per app verschillen.

 • Command-B: De geselecteerde tekst vet weergeven of vette tekst in- en uitschakelen.
 • Command-I: De geselecteerde tekst cursief weergeven of cursieve tekst in- of uitschakelen.
 • Command-K: Een weblink toevoegen.
 • Command-U: De geselecteerde tekst onderstrepen of onderstreping in- of uitschakelen.
 • Command-T: Het venster 'Lettertypen' weergeven of verbergen.
 • Command-D: De map 'Bureaublad' selecteren in een dialoogvenster voor het openen of bewaren van documenten.
 • Control-Command-D: De definitie van het geselecteerde woord weergeven of verbergen.
 • Shift-Command-Dubbele punt (:): Het venster 'Spelling en grammatica' weergeven.
 • Command-Puntkomma (;): Woorden met spelfouten in het document zoeken.
 • Option-Delete: Het woord links van het invoegpunt verwijderen.
 • Control-H: Het teken links van het invoegpunt verwijderen. Of gebruik Delete.
 • Control-D: Het teken rechts van het invoegpunt verwijderen. Of gebruik Fn-Delete.
 • Fn-Delete: Voorwaarts wissen op toetsenborden zonder toets voor voorwaarts wissen. Of gebruik Control-D.
 • Control-K: De tekst tussen het invoegpunt en het einde van de regel of de alinea wissen.
 • Fn-Pijl omhoog: Pagina omhoog: één pagina omhoog scrollen.
 • Fn-Pijl omlaag: Pagina omlaag: één pagina omlaag scrollen.
 • Fn-Pijl naar links: Home: naar het begin van een document scrollen.
 • Fn-Pijl naar rechts: End: naar het einde van een document scrollen.
 • Command-Pijl omhoog: Het invoegpunt naar het begin van een document verplaatsen.
 • Command-Pijl omlaag: Het invoegpunt naar het einde van een document verplaatsen.
 • Command-Pijl naar links: Het invoegpunt naar het begin van de huidige regel verplaatsen.
 • Command-Pijl naar rechts: Het invoegpunt naar het einde van de huidige regel verplaatsen.
 • Option-Pijl naar links: Het invoegpunt naar het begin van het vorige woord verplaatsen.
 • Option-Pijl naar rechts: Het invoegpunt naar het einde van het volgende woord verplaatsen.
 • Shift-Command-Pijl omhoog: De tekst tussen het invoegpunt en het begin van het document selecteren.
 • Shift-Command-Pijl omlaag: De tekst tussen het invoegpunt en het einde van het document selecteren.
 • Shift-Command-Pijl naar links: De tekst tussen het invoegpunt en het begin van de huidige regel selecteren.
 • Shift-Command-Pijl naar rechts: De tekst tussen het invoegpunt en het einde van de huidige regel selecteren.
 • Shift-Pijl omhoog: De tekstselectie uitbreiden naar het dichtstbijzijnde teken op dezelfde horizontale positie in de vorige regel.
 • Shift-Pijl omlaag: De tekstselectie uitbreiden naar het dichtstbijzijnde teken op dezelfde horizontale positie in de volgende regel.
 • Shift-Pijl naar links: De tekstselectie met één teken naar links uitbreiden.
 • Shift-Pijl naar rechts: De tekstselectie met één teken naar rechts uitbreiden.
 • Option-Shift-Pijl omhoog: De tekstselectie naar het begin van de huidige alinea uitbreiden, vervolgens naar het begin van de vorige alinea indien opnieuw ingedrukt.
 • Option-Shift-Pijl omlaag: De tekstselectie naar het einde van de huidige alinea uitbreiden, vervolgens naar het einde van de volgende alinea indien opnieuw ingedrukt.
 • Option-Shift-Pijl naar links: De tekstselectie naar het begin van het huidige woord uitbreiden, vervolgens naar het begin van het vorige woord indien opnieuw ingedrukt.
 • Option-Shift-Pijl naar rechts: De tekstselectie naar het einde van het huidige woord uitbreiden, vervolgens naar het einde van het volgende woord indien opnieuw ingedrukt.
 • Control-A: Naar het begin van een regel of alinea gaan.
 • Control-E: Naar het einde van een regel of alinea gaan.
 • Control-F: Eén teken naar voren verplaatsen.
 • Control-B: Eén teken naar achteren verplaatsen.
 • Control-L: De cursor of selectie centreren in het zichtbare gedeelte.
 • Control-P: Eén regel omhoog verplaatsen.
 • Control-N: Eén regel omlaag verplaatsen.
 • Control-O: Een nieuwe regel na het invoegpunt invoeren.
 • Control-T: Het teken na het invoegpunt en het teken vóór het invoegpunt omwisselen.
 • Command-Linker accolade ({): Links uitlijnen.
 • Command-Command-Rechter accolade (}): Rechts uitlijnen.
 • Shift-Command-Verticale streep (|): Centreren.
 • Option-Command-F: Naar het zoekveld gaan.
 • Option-Command-T: Een knoppenbalk in een programma weergeven of verbergen.
 • Option-Command-C: Kopieer stijl: de opmaakinstellingen van het geselecteerde item naar het klembord kopiëren.
 • Option-Command-V: Plak stijl: de gekopieerde stijl op het geselecteerde item toepassen.
 • Option-Shift-Command-V: Plak en pas stijl aan: de stijl van de omliggende inhoud toepassen op het item dat erin wordt geplakt.
 • Option-Command-I: Het infovenster weergeven of verbergen.
 • Shift-Command-P: Pagina-instelling: een venster voor de selectie van documentinstellingen weergeven.
 • Shift-Command-S: Het dialoogvenster 'Bewaar als' weergeven of het huidige document kopiëren.
 • Shift-Command-Minteken (-): Het geselecteerde item verkleinen.
 • Shift-Command-Plusteken (+): Het geselecteerde item vergroten. Command-Gelijkteken (=) voert dezelfde functie uit.
 • Shift-Command-Vraagteken (?): Het Help-menu openen.
(Video) Spreken in plaats van typen op de Mac

Toetscombinaties op een Mac (13)

Andere toetscombinaties

In de menu's van de apps die u gebruikt, kunt u zien welke toetscombinaties er nog meer zijn. Elke app kan eigen toetscombinaties hebben en de toetscombinaties die in een bepaalde app werken, werken mogelijk niet in een andere app.

 • Toetscombinaties voor Toegankelijkheid
 • Toetscombinaties voor Safari
 • Toetscombinaties voor Spotlight
 • Toetscombinaties voor opstarten
 • Toetscombinaties voor AppleMusic: Kies 'Help' > 'Toetscombinaties' in de menubalk van de Muziek-app.
 • Overige toetscombinaties: kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toetsenbord' en vervolgens op 'Toetscombinaties'.

Toetscombinaties op een Mac (14)

(Video) Sneltoetsen voor Mail op de Mac

Meer informatie

 • Emoji, accenten en symbolen typen
 • Eigen toetscombinaties aanmakenen conflicten tussen toetscombinaties oplossen
 • Het gedrag vanfunctietoetsenofspeciale toetsen wijzigen
 • Gesproken commando's gebruiken voor toetscombinaties

Publicatiedatum:

Videos

1. Een toetscombinatie instellen voor de Bibliotheek map
(appletips.nl)
2. 15 MacBook tips waardoor je nog sneller wordt | Make Me Blush
(Make Me Blush)
3. MacOS: speciale tekens typen
(SeniorWeb Nederland)
4. Mac leestekens en functietoetsen toetsenbord
(Onlinevideohulp)
5. Screenshot maken op je MacBook: zo doe je dat!
(iPhoned)
6. INSTALLATIE VAN EEN NIEUWE MAC MET VOICEOVER
(Blinding-in)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 04/18/2023

Views: 5319

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.